Plushealingutbildning

Plushealing och Plushealingutbildning steg 1 och 2. 

 

Plushealingutbildning steg ett är indelat i två sessioner där man erhåller sina initieringar, samt fem fristående kurshelger tillsammans med andra kursdeltagare.


Maria Magdalena energin genomsyrar hela utbildningen, vi tränar på att möta oss själva, lära känna våra feminina och maskulina energier. Vi kommer i kontakt med undertryckta känslor från barndom och kanske från tidigare liv, vi lär känna Gudinnan och Guden inom oss. Vi behöver inga förkunskaper för att gå utbildningen, bara en vilja att släppa gamla mönster som inte tjänar oss längre.  En vilja att möta oss själva.


Under kurshelgerna tränar vi på att ge varandra plushealing, vi tränar på att ge varandra budskap, (att kanalisera), och vi tränar på att känna våra nuvarande och undertryckta känslor som är vägen till kärleken och den gudomliga healingkanalen. Vi delar erfarenheter, känslor och insikter i liten grupp för bästa resultat. Vi möter och arbetar med de situationer och projektioner som väcks i gruppen. Ju mer vi förstår om oss själva och ju mer vi förstår om oss själva i mötet med andra, ju bättre healers kan vi bli.

Vi speglar oss i varandra och är villiga att titta på eventuella mönster och reaktioner som uppstår. Vi möter sorg och andra "negativa" känslor men vi är kreativa och har samtidigt underbart roligt tillsammans!

Tystnadsplikt och etik gäller för alla kursdeltagare.Efter fullgjord utbildning får kursdeltagaren ett diplom på att hon har deltagit på de fem kurshelgerna och kan kalla sig för Plushealer. Kostnad för kursen: 15.000kr

Steg två fokuserar på coachingdelen, vi tränar på att coacha varandra på ett effektivt plan för bästa möjliga resultat.

Det är inte möjligt att erhålla återbetalning av kursavgift för den som inte fullgör sin utbildning.
Ring Charliee för healing, vägledning, coaching, tarot och astrologi: 1 timme 900kr, 30min 500kr.

070-772 88 08

Det spelar ingen roll var i livet eller i din egen process du befinner dig i när du går en plushealingutbildning, kursen är fristående och gruppens deltagare kan vara nya eller avancerade inom den personliga utvecklingen. Plushealingen drar fram sådant som skall lösas under denna resans gång.

 

Plushealingutbildningen steg två handlar om att lära sig coacha andra, vi fortsätter att heala och arbeta med oss själva i gruppen men nu fokuserar vi också på att coacha/vägleda andra. Vi lär oss att ställa de rätta frågorna genom att följa energin som flödar i mötet med klienten. Vi förstår att alla klienter är spegelbilder av oss själva, vi lär oss känna och uppfatta energin bortom orden. Vi träffas under fem kurshelger.

 

Processen går djupare, vi fortsätter att utvecklas och vi inleder steg två genom att ta emot ytterligare en initiering. Efter avslutad kurs får vi ett diplom på att vi är utbildade Plushealingterapeuter. 

Under båda stegen kommer vi att arbeta med att lära känna oss själva, släppa gamla mönster och undertryckta känslor, kanske kommer vi också i kontakt med präglingar, (kollektiva undertryckta känslor).